Methanol als maritieme brandstof

  • Home
  • Methanol als maritieme brandstof

METHANOL ALS MARITIEME BRANDSTOF

Wij bij Marine Service Noord zien methanol als een van de meest veelbelovende opties voor toekomstige scheepsbrandstoffen. Om deze reden investeren we in onderzoek en ontwikkeling van methanol-brandstofsystemen.

VOORDELEN

  • Methanol is gemakkelijk te hanteren en op te slaan
  • Het methanolbrandstofsysteem heeft een lagere CAPEX dan een LNG brandstofsysteem.
  • De energiedichtheid van methanol is lager dan die van gasolie maar hoger dan die van waterstof en ammonia.
  • Methanol is biologisch afbreekbaar.
  • Methanol is vandaag al beschikbaar in 100 havens

OVERWEGINGEN

  • Het gebruik van methanol kan CO2-neutraal zijn als het wordt waargenomen van well to wake (WTW), het kan de CO2-uitstoot tot 15% verminderen als het wordt waargenomen van tank tot propeller (TTP). De IMO EEDI- en EEXI-richtlijnen hanteren momenteel een TTP-benadering. Het is daarom aan te raden om van geval tot geval te onderzoeken of het overstappen op methanol voldoet aan de IMO-richtlijnen.

Als systeemintegrator bieden wij engineering, inkoop, constructie en installatie diensten. Wij ontwerpen en bouwen systemen die voldoen aan de functionele ontwerpvereisten van uw schip en aan uw specifieke wensen. Door een risicogebaseerd ontwerpproces te volgen, hoeft u niet te wachten tot de voorschriften voor brandstoffen met een laag vlampunt volledig zijn ontwikkeld en ingevoerd.

We houden u bij elke fase van het project betrokken, van een blanco vel papier tot het eindproduct. U hoeft niet te kiezen tussen verschillende onderaannemers, we hebben alles wat u nodig heeft om uw project tot een succes te maken.

LAGERE EMISSIES

Door methanol als scheepsbrandstof te gebruiken, kunt u de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot 60%, zwaveloxiden (SOx) tot 99%, deeltjesmaterie (PM) met 95% en kooldioxide CO2 tot 15% verminderen van tank tot schroef (TTP). Als u groene methanol gebruikt, is uw uitstoot CO2-neutraal.

WAAR KAN IK METHANOL BUNKEREN?

Op het Alternative Fuels Insight Platform van DNV is een kaart te zien met alle plaatsen waar methanol kan worden gebunkerd. Er is op deze website overigens ook nuttige informatie te vinden over andere alternatieve maritieme brandstoffen. Zeker de moeite waard om eens te bekijken.

Vragen over onze Methanol Brandstofsystemen?

Neem contact met ons op

The form contains errors