Cryogene bunkeraansluiting

  • Home
  • Cryogene bunkeraansluiting

Schepen met een LNG brandstofsysteem hebben een veilige cryogene bunkeraansluiting nodig. Marine Service Noord beveelt het gebruik van een cryogene break-away koppeling (CBC) aan in combinatie met een dry connect coupling (DCC) en een isolatie flens. Voor een meer complexe oplossing kan worden gekozen voor een powerd emergency release coupling (PERC) in combinatie met een dry connect coupling (DCC) en een MSN isolatie flens.

BREAK-AWAY KOPPELING

De cryogene break-away koppeling (CBC) beschermd de installatie voor het geval er aan de bunker aansluiting wordt getrokken. De koppeling heeft een vast breekpunt welke is afgesteld op een bepaalde trekkracht. Zodra de koppeling breekt sluiten de interne afsluiters in de koppeling automatisch aan beide zijden.

MSN ISOLATIE FLENS

Marine Service Noord maakt isolatie flenzen welke een goede bescherming bieden tegen mogelijke statische elektriciteit tussen het schip en het bunker station zoals aanbevolen in de ABS Bunker Advisory. Het is gebruikelijk om een aardekabel te gebruiken tussen het schip en het bunkerstation om de installatie te aarden, echter deze vorm van aarding is niet altijd voor de volle honderd procent effectief. Daarnaast is er altijd de kans dat de aarde kabel per ongeluk los raakt of breekt.

DRY CYOGENIC KOPPELING

De dry cryogenic koppeling (DCC) zorgt voor een veilige en snelle manier om de bunkerslang aan te sluiten aan het LNG bunkerstation, het LNG bunkerschip of de LNG vrachtwagen. Let er bij het kiezen van een dry cryogenic koppeling op dat er nog geen eenduidige standaard voor deze koppelingen is. Er is een oude ISO 18683:2015 en de nieuwe ISO 21593:2019 standaard. De koppeling bestaat uit een tank unit en een hose unit. Deze kunnen qua uitvoering verschillen afhankelijk van de gekozen OEM leverancier. Er is dus geen garantie dat de koppelingen van twee verschillende leveranciers op elkaar passen zelfs als deze volgens dezelfde standaard zijn gemaakt.

POWERED EMERGENCY RELEASE COUPLING

Voor een meer complexe oplossing kan gekozen worden voor een powered emergency release coupling (PERC). Deze koppelingen worden hydraulisch of pneumatisch met stikstof geactiveerd. De koppelingen hebben een tweeledige werking. In de eerste plaats gaat de koppeling automatisch los bij een noodgeval door deze te activeren uit het emergency shutdown (ESD) systeem waarbij de gastoevoer door de koppeling word afgesloten. In de tweede plaats werkt de koppeling als een dry break koppeling waarbij indien er spanning op de bunkerslang komt te staan de koppeling automatisch wordt verbroken en de gastoevoer wordt afgesloten.

ESD SYSTEEM

PERC´s worden geactiveerd door het ESD systeem. Dit kan door middel van het drukken op een ESD noodknop, door brand of gasdetectie of door het lostrekken van een kabel gespannen tussen het bunkerstation en het te bunkeren schip. Het is gebruikelijk dat dit systeem in drie fasen wordt geactiveerd. In de eerste plaats is er een struikel beveiliging, in de tweede plaats word het ESD 1 signaal geactiveerd en in de derde plaats wordt het ESD 2 signaal geactiveerd. De tijd tussen het activeren van het ESD systeem en het loskoppelen van de PERC is 2 seconden, dit is vastgelegd in de klasse regels. Hier een video van Mann-Tek welke de werking van het systeem laat zien: Youtube – FAT PERC System

SAFETY INTEGRITY LEVEL

De nieuwe Safety Integrity Level (SIL) norm lijkt de standaard norm te worden om de betrouwbaarheid van bunkersystemen aan boord van LNG bunker tankers aan te geven. De SIL norm is opgesteld door de Shell om elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen te kunnen beoordelen op betrouwbaarheid en veiligheid van de procesvoortgang. De niveaus welke zijn opgenomen lopen van SIL1 tot SIL4, waarbij voor STS bunker systemen SIL2 algemeen als het maximaal praktisch haalbare word aangenomen. SIL2 lijkt daarmee de algemene norm te worden voor STS bunkeren. Kijk voor meer informatie over SIL op: Wikipedia – Safety Integrity Level

Vragen over onze cryogene bunkeraansluiting?

Neem contact met ons op

The form contains errors