Methanol als maritieme brandstof

 • Home
 • Methanol als maritieme brandstof

METHANOL ALS MARITIEME BRANDSTOF

Wij bij MSN zijn van mening dat LNG, LPG, methanol, biobrandstof en waterstof de meest veelbelovende oplossingen zijn voor toekomstige scheepsbrandstoffen. Om deze reden investeren we in onderzoek en ontwikkeling van methanolbrandstofsystemen.

VOORDELEN

 • Methanol is gemakkelijk te hanteren en op te slaan
 • Het methanolbrandstofsysteem heeft een lagere CAPEX dan een LNG brandstofsysteem.
 • De energiedichtheid van methanol is lager dan die van gasolie maar hoger dan die van waterstof.
 • Methanol is biologisch afbreekbaar.
 • Methanol is vandaag al beschikbaar in 100 havens

Als systeemintegrator bieden wij engineering, inkoop, constructie en installatie diensten. Wij ontwerpen en bouwen systemen die voldoen aan de functionele ontwerpvereisten van uw schip en aan uw specifieke wensen. Door een risicogebaseerd ontwerpproces te volgen, hoeft u niet te wachten tot de voorschriften voor brandstoffen met een laag vlampunt volledig zijn ontwikkeld en ingevoerd.

We houden u bij elke fase van het project betrokken, van een blanco vel papier tot het eindproduct. U hoeft niet te kiezen tussen verschillende onderaannemers, we hebben alles wat u nodig heeft om uw project tot een succes te maken.

LAGERE EMISSIES

Door methanol als scheepsbrandstof te gebruiken, kunt u de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot 60%, zwaveloxiden (SOx) tot 99%, deeltjesmaterie (PM) met 95% en kooldioxide CO2 tot 15% verminderen van tank tot schroef (TTP). Als u groene methanol gebruikt, is uw uitstoot CO2-neutraal.

CASESTUDY MV EEMSBORG

Als lid van het Green Maritime Methanol consortium hebben we bijgedragen aan de case study om het Wagenborg ladingschip MV Eemsborg om te bouwen naar methanol als brandstof. De MV Eemsborg is een E-Series 11.300 DWT ladingschip met een Wartsila 9L32C hoofdmotor met een vermogen van 4.500 kW.

In de kofferdam komen de methanol bunker tanks, hier bevindt zich ook het methanolbunkerstation. Na het passeren van de kofferdam sluit de bunkerleiding aan op een trimverdeelstuk in de lagedrukpompkamer, die zich onder de bunkertanks bevindt.

Vanuit de lagedrukpompkamer wordt een dubbelwandige leiding door de pipe duct naar de naast de machinekamer gelegen hogedrukpompkamer geleid. De HP pompkamer bevat een buffertank en hogedrukpompen. De hogedrukpompen comprimeren de methanol tot een druk van 450 bar voordat het naar de motor wordt gevoerd. Een methanolretourleiding wordt teruggevoerd naar de buffertank. Het gebruik van een buffertank maakt het ook mogelijk om water aan de brandstof toe te voegen om te kunnen voldoen aan de Tier III-voorschriften zonder het gebruik van een SCR-unit.

Stikstof zal worden gebruikt voor het inerten van de methanoltanks en de ruimte tussen de binnen- en buitenpijp van dubbelwandige leidingen. Hiervoor wordt een kleine stikstofgenerator geinstalleerd.

Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op de website van Green Maritime Methanol.

HOOFD COMPONENTEN

 • Bunkerstation
 • Bunkertank(s)
 • Lagedruk-transferpomp(en)
 • Waterdoseerunit
 • Mengtank
 • Hogedruk toevoerpomp(en)
 • Stikstof systeem

MEER INFORMATIE OVER METHANOL-BRANDSTOFSYSTEMEN

We helpen u graag bij het ontwikkelen van een methanol brandstofsysteem voor uw volgende nieuwbouw- of refitproject. Vul het onderstaand contactformulier in voor een oriënterend gesprek of om uw vragen of opmerkingen aan ons door te geven.

Vragen over methanol als maritieme brandstof

Neem contact met ons op

The form contains errors