Noord Nederlandse expert regio voor maritieme toepassing van LNG

  • Home
  • Noord Nederlandse expert regio voor maritieme toepassing van LNG

Noord Nederlandse expert regio voor maritieme toepassing van LNG

Gepubliceerd op: 01-01-2020

Marine Service Noord participeert in het project "Noord Nederlandse expert regio voor maritieme toepassing van LNG". Het Noord Nederlandse maritieme cluster bestaat (ander dan andere scheepsbouwregio's in de wereld) grotendeels uit MKB-bedrijven die bij iedere scheepsbouwopdracht op projectbasis samenwerken. Door de hoge specialisatiegraad van de individuele bedrijven wordt de regio als expert gezien op het gebied van hoogwaardige techniek in combinatie met economische efficiëntie.

Het varen op LNG bevat in vergelijking met dieselmotoren een aantal technische knelpunten (bijvoorbeeld brandstofopslag bij -162°C, druk- en verdampingssystemen, gasexplosierisico's, motorkarakteristieken). LNG als kennisdomein is daarmee een uitgelezen mogelijkheid om de op deskundigheid gebaseerde concurrentiepositie van het Noord-Nederlandse maritieme cluster verder te versterken. Het gaat hierbij om:

  • Kennis betreffende de bouw van nieuwe (vracht / passagiers-) schepen met LNG voortstuwing;
  • Kennis betreffende de ombouw van bestaande schepen naar LNG voortstuwing;
  • Kennis betreffende de bouw van bunkertankers die LNG vervoeren naar lokale gebruikers (bv andere schepen die op LNG varen).

Om de opgedane technische kennis binnen de regio te verankeren, zal deze worden opgenomen in de curricula van verschillende opleidingsinstituten in Noord Nederland.