Marine Service Noord participeert in het VIA waterstof onderzoeksproject

Gepubliceerd op: 10-03-2023

Varen op waterstof

In de zoektocht naar duurzame alternatieven, is groene waterstof (H2) een serieuze optie. Waterstof dat op een duurzame manier is geproduceerd uit wind- of zonne-energie. Door waterstof met behulp van een brandstofcel in contact met zuurstof te brengen, ontstaat een chemische reactie. De stroom die daarbij vrij komt, kan worden gebruikt om een elektromotor aan te sturen. Tijdens dit conversieproces komen er geen schadelijke afvalproducten zoals CO2, fijnstof of NOx vrij. Het enige restproduct is water. Daarmee levert deze oplossing 100% schone energie.

Vanuit economisch perspectief is varen op waterstof op dit moment nog onhaalbaar. Het businessmodel van groene waterstof is gebaseerd op overvloedige beschikbaarheid van groene stroom: Zonnepanelen en windmolens produceren in dat scenario meer stroom dan er op dat moment gevraagd wordt. Omdat stroom moeilijk te bewaren is kan het dan via elektrolyse omgezet worden in waterstof en worden opgeslagen.

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest om het gebruik van waterstof in combinatie met een brandstofcel verder te ontwikkelen. Op experimentele schaal zijn er al auto's en bussen die waterstof als brandstof gebruiken. Ook zijn er verschillende plannen om schepen op waterstof te laten varen. Er zijn echter nog een hoop technische uitdagingen die overwonnen moeten worden alvorens waterstof als brandstof in de scheepvaart praktisch toepasbaar is.

Doelstelling VIA-project

Dit is wat dit VIA-project beoogt: Het ontwikkelen en zo mogelijk testen van een viertal
systeem-technische oplossingen voor technische knelpunten die het gebruik van waterstof als toekomstige brandstof voor jachten en schepen vooralsnog in de weg staan.

De doelstelling van het project is om toepassing van waterstof in de scheepvaartsector een grote stap dichterbij te brengen. Hiervoor is een aantal aspecten belangrijk, namelijk:

  • Het doseren van de energie (het vermogen) die vrijkomt uit een brandstofcel;
  • Efficiënte en veilige opslag van waterstof als scheepsbrandstof;
  • Alternatieve mogelijkheid om tijdelijk met stroom uit brandstofcel/waterstof te varen;
  • Het gebruik van waterstof in combinatie met een “klassieke” verbrandingsmotor.